АКТУАЛНО
 • СЪБИТИЯ
 • ЗАКОНИ
 • КОМЕНТАР
  • Коментарът на адвокат Иво Митов относно разпоредителните сделки със земи и гори от горския фонд и извършване на строителство - прочетете тук
  • Коментарът на адвокат Габриела Цанева относно подпомагането на производители на ягоди и малини прочетете тук
  • Коментар към Наредбата за частно складиране на земеделски продукти от животински произход прочетете тук

 • ДИСКУСИИ
  • Професионално-общественият проблем в България - ролята и мястото на "ОБЩИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ" сред структурите и дейността на професионалните сдружения.
   С пълния текст на статията на г-жа Надежда Симеонова можете да се запознаете тук.